طراحی جلد و صفحه‌بندی کتاب

تاریخ پاییز ۱۳۹۲ نقش صفحه‌آرا مهارت‌ها طراحی گرافیک، Photoshop، Indesign در طول فعالیتم به عنوان داوطلب در فصلنامهٔ چهارباغ کارهای متعددی در زمینهٔ طراحی گرافیک انجام دادم. این کتاب که با همکاری نشر کتاب وارش تهیه شد شامل تصاویر و زندگینامهٔ بیش از ۱۰۰ نفر از طراحان شهیر تاریخ است.

صفحه‌آرایی و تصویرسازی مجلهٔ چهارباغ

تاریخ بهار و تابستان ۱۳۹۲ نقش طراح گرافیک مهارت‌ها Photoshop, Indesign فصلنامهٔ چهارباغ نشریه‌ای تخصصی در زمینهٔ طراحی‌صنعتی و هنر است که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ منتشر می‌شد. من به صورت داوطلبانه در این مجموعه فعالیت می‌کردم. از جمله فعالیت‌هایم طراحی و صفحه‌آرایی شمارهٔ دهم مجله بود که به دومین سمینار اسباب‌بازی و ابزارهای […]