طراحی هویت بصری و وبسایت زاین

تاریخ تابستان ۱۴۰۰ نقش طراح گرافیک، طراح وبسایت مهارت‌ها طراحی هویت بصری، WordPress  زاین یک جامعه پژوهش طراحی بر بستر آنلاین است. ایدهٔ شکل‌گیری زاین از خلال گفت‌وگوهای دوستانه از جمعی کوچک شکل گرفت. من از ابتدا وظیفهٔ طراحی گرافیک عناصر برند زاین را بر عهده داشتم. کانسپت هویت بصری زاین که یک پلتفرم متشکل از پژوهشگران دیزاین است […]