طراحی جلد و صفحه‌بندی کتاب

تاریخ پاییز ۱۳۹۲ نقش صفحه‌آرا مهارت‌ها طراحی گرافیک، Photoshop، Indesign در طول فعالیتم به عنوان داوطلب در فصلنامهٔ چهارباغ کارهای متعددی در زمینهٔ طراحی گرافیک انجام دادم. این کتاب که با همکاری نشر کتاب وارش تهیه شد شامل تصاویر و زندگینامهٔ بیش از ۱۰۰ نفر از طراحان شهیر تاریخ است.