طراحی هویت بصری و وبسایت زاین

تاریخ تابستان ۱۴۰۰ نقش طراح گرافیک، طراح وبسایت مهارت‌ها طراحی هویت بصری، WordPress  زاین یک جامعه پژوهش طراحی بر بستر آنلاین است. ایدهٔ شکل‌گیری زاین از خلال گفت‌وگوهای دوستانه از جمعی کوچک شکل گرفت. من از ابتدا وظیفهٔ طراحی گرافیک عناصر برند زاین را بر عهده داشتم. کانسپت هویت بصری زاین که یک پلتفرم متشکل از پژوهشگران دیزاین است […]

طراحی پوستر

تاریخ بهار ۱۳۹۱ نقش گردآورنده، طراح گرافیک مهارت‌ها پژوهش، طراحی گرافیک، نظارت چاپ این پوسترها که در واقع هدایای عید نوروز هستند را در مجموعهٔ فصلنامهٔ چهارباغ در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ طراحی کردم. این پروژه شامل شاهکارهای (icons) تاریخ دیزاین در سه دسته‌بندی همراه با اسم و مشخصات طرح و طراح آنها است.

طراحی جلد و صفحه‌بندی کتاب

تاریخ پاییز ۱۳۹۲ نقش صفحه‌آرا مهارت‌ها طراحی گرافیک، Photoshop، Indesign در طول فعالیتم به عنوان داوطلب در فصلنامهٔ چهارباغ کارهای متعددی در زمینهٔ طراحی گرافیک انجام دادم. این کتاب که با همکاری نشر کتاب وارش تهیه شد شامل تصاویر و زندگینامهٔ بیش از ۱۰۰ نفر از طراحان شهیر تاریخ است.

صفحه‌آرایی و تصویرسازی مجلهٔ چهارباغ

تاریخ بهار و تابستان ۱۳۹۲ نقش طراح گرافیک مهارت‌ها Photoshop, Indesign فصلنامهٔ چهارباغ نشریه‌ای تخصصی در زمینهٔ طراحی‌صنعتی و هنر است که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ منتشر می‌شد. من به صورت داوطلبانه در این مجموعه فعالیت می‌کردم. از جمله فعالیت‌هایم طراحی و صفحه‌آرایی شمارهٔ دهم مجله بود که به دومین سمینار اسباب‌بازی و ابزارهای […]