طراحی پوستر

تاریخ

بهار ۱۳۹۱

نقش

گردآورنده، طراح گرافیک

مهارت‌ها

پژوهش، طراحی گرافیک، نظارت چاپ

این پوسترها که در واقع هدایای عید نوروز هستند را در مجموعهٔ فصلنامهٔ چهارباغ در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ طراحی کردم. این پروژه شامل شاهکارهای (icons) تاریخ دیزاین در سه دسته‌بندی همراه با اسم و مشخصات طرح و طراح آنها است.

پوستر شاهکارهای طراحی صندلی
پوستر شاهکارهای طراح چراغ و لوستر
پوستر شاهکارهای طراحی لوازم چای و قهوه