طراحی دستگاه حکاکی ارگونومیک

تاریخ

خرداد ۱۳۹۲

نقش

طراح

مهارت‌ها

فرم‌پردازی، مدلسازی و رندرینگ

این دستگاه وسیله‌ای برای حکاکی روی فلزات برای ساخت محصولات صنایع دستی است که با استفاده از مکانیزم پنوماتیک کار می‌کند. هدف اصلی این پروژه رسیدن به فرمی ارگونومیک‌ دارای بیشترین تطابق ممکن با دست و ساختار بدن کاربر بود. من در این پروژه در زمینهٔ طراحی فرمی و ایده‌پردازی، مدلسازی و رندرینگ سه‌بعدی همکاری کردم.

ایده‌پردازی‌های آزاد
ایده‌های اولیه
ایده‌های اولیه
طراحی جزئیات
طراحی جزئیات