صفحه‌آرایی و تصویرسازی مجلهٔ چهارباغ

تاریخ

بهار و تابستان ۱۳۹۲

نقش

طراح گرافیک

مهارت‌ها

Photoshop, Indesign

فصلنامهٔ چهارباغ نشریه‌ای تخصصی در زمینهٔ طراحی‌صنعتی و هنر است که در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ منتشر می‌شد. من به صورت داوطلبانه در این مجموعه فعالیت می‌کردم. از جمله فعالیت‌هایم طراحی و صفحه‌آرایی شمارهٔ دهم مجله بود که به دومین سمینار اسباب‌بازی و ابزارهای آموزش اختصاص داشت و در دو جلد منتشر شد.